...

Školenie

Štandardné školenie pri dodaní zariadenia

Štandardne poskytujeme možnosť zaškolenia personálu priamo po dodávke a montáži. Toto školenie je zdarma. Personál je oboznámený s ovládaným zariadenia, bezpečnostnými pokynmi, čistením a pod. Všetko je taktiež v návode na obsluhu, ktorý dodávame k zariadeniam v slovenskom jazyku.

Odborné profesné školenie

Odborné školenie riadené niektorým z našich šéfkuchárov je esenciálnou súčasťou prípravy personálu. Ak si želáte využiť maximálny potenciál dodaných zariadení a zefektívniť tak čas strávení v kuchyni. Nastavenie stroja tak, aby vyhovoval vášmu menu a schopnosť personálu nastaviť stroj v prípade zmeny vám ušetrí nespočetne čas a peniaze.

Zabezpečujeme tiež odborné školenia a kurzy priamo u výrobcov nami dodávaných zariadení alebo u našich partnerov – pizzaiolov, šéfkuchárov, cukrárskych či pekárskych majstrov a čokolatierov.

mate-otazku-alvexgastro

Máte otázku? Neváhajte a kontaktuje nás.

Kontaktujte nás telefonicky alebo cez kontaktný formulár. Odpíšeme vám akonáhle to bude možné.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.