...

MONTÁŽ

Sme odborníci

Servis a montáže pre potravinárske technológie a gastronomické zariadenia vykonávame už od roku 1991. Odborná montáž a správne uvedenie do prevádzky je základným predpokladom k dlhodobému prevádzkovaniu zariadenia bez následných, často zbytočných, servisných nákladov.

Ako pripraviť priestory na montáž?

Pred montážou spotrebiča je potrebné zabezpečiť prípojné body podľa projektovej dokumentácie alebo podkladov od dodávateľa. Zabezpečiť, aby mal napájaný spotrebič na čas montáže nachystané všetky prípojné body v správnych dimenziách. Na príklad: el. vypínač alebo zásuvku, plynový ventil, vodovodný ventil, vyústenie odpadu, prípojný bod na uzemnenie, prípadne ak treba aj miesto na napojenie digestora.

Definícia montáže

Od zákazníka je vyžadovaná súčinnosť pri montáži – a to nielen zo zákona, ale hlavne vo vlastnom záujme. Neznamená to nič viac a nič menej ako to, že je povinný zabezpečiť prístupné cesty, dostatočný vstupný otvor pre dodávku objednanej technológie a taktiež prítomnosť pri montáži alebo prítomnosť poverenej a kompetentnej osoby.

Ukážka pripravenosti prípojných bodov

mate-otazku-alvexgastro

Máte otázku? Neváhajte a kontaktuje nás.

Kontaktujte nás telefonicky alebo cez kontaktný formulár. Odpíšeme vám akonáhle to bude možné.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.