...

SERVIS

Skúsený servisný tím

Servisnú činnosť gastronomických zariadení vykonávame už od roku 1991. Máme vlastný skúsený servisný tím, ktorý zabezpečuje servis pre všetky produkty dodané našou spoločnosťou. Poskytujeme servis aj pre značky, ktoré nedodávame, ale sú prítomné na trhu. Pri servise zariadení vykonávame diagnostiku, opravy, výmenu náhradných dielov, a prípadne aj úpravy na zlepšenie prevádzky zariadenia.

Neodkladajte servis na poslednú chvíľu

Neservisované zariadenie môže značne zvýšiť náklady na opravu alebo dokonca výmenu zariadenia. Za účelom poskytovania tých najlepších servisných služieb zabezpečujeme okrem montáže gastro zariadení aj záručný a pozáručný servis, preventívne servisné prehliadky a odborné posudky.

Potrebujete servis?

Sme pripravení poskytnúť rýchlu a spoľahlivú opravu priamo vo vašej prevádzke, alebo ak to situácia vyžaduje tak zariadenie prevezieme, a opravíme ho u nás v dielni.

alvexservis logo

Neváhajte a kontaktuje nás.

Kontaktujte nás telefonicky alebo cez kontaktný formulár na našom servisnom webe.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.