...

Projekcia

Prečo je potrebná projekcia?

Vytvorenie logisticky efektívneho riešenia s dôrazom na ergonómiu, je základným predpokladom na to, aby sa personál prevádzky mohol sústrediť na kvalitu ponúkaného sortimentu pri minimálnom telesnom a psychickom zaťažení.

Pomôžeme vám vytvoriť efektívny projekt

Prvým krokom je objasnenie podnikateľského zámeru a príprava plánu. Ak ste už absolvovali konzultáciu s našimi pracovníkmi a zistili ste, že je potrebné spracovať aj projekt, či architektonický návrh, tak tu nájdete k tejto téme zopár ďalších užitočných informácii.

Projekt nie je potrebný pri každom nákupe zariadenia, ale to zvyčajne platí iba pri nákupe sólo zariadení, nie pri zariaďovaní celej prevádzky alebo rekonštrukcii. Podceňovať dobrú projekciu alebo zavrhnúť odbornú konzultáciu sa nemusí vždy vyplatiť.

Aby sme boli schopní vytvoriť kvalitné návrhy, dispozičné riešenia, projekty, či vizualizácie, náš tím netvoria iba projektanti a architekti, ale pri konzultáciách sa zúčastňujú podľa potreby aj naši obchodní špecialisti, servisní technici, šéfkuchári, a prípadne si na konzultácie voláme aj prevádzkových manažérov.

Projekcia v 3 krokoch:

Dispozičné riešenie vypracujeme v troch formátoch: dwg (AutoCad), pdf a 2D náhľade.

V prvom kroku sa zameriame na vytvorenie prevádzkových vzťahov a logistiky jednotlivých súčastí (príjem tovaru, skladovanie, príprava surovín, tepelná úprava, výdaj jedál, umývanie stolového a prevádzkového riadu, vytvorenie personálneho zázemia), a to s maximálnym dohľadom na efektivitu, bezpečnosť, ergonómiu a hygienické požiadavky.

Po všetkých korekciách štúdie a po schválení finálnej verzie dokončíme dispozičné riešenie so špecifikáciou strojov a zariadení, s presným určením výkonových parametrov.

Z finálneho projektu vytvoríme jednotlivé profesné výkresy, kde presne zakreslíme všetky potrebné profesie (elektro, plyn, ZTI, VZT), s presne určenými koncovými bodmi pre napojenie špecifikovanej technológie.

Čo všetko získate projekciou?

Okrem dispozičného riešenia sa pripraví aj záverečná technická správa pre jednotlivé úrady, najmä pre hygienu. Napriek tomu, že projektanti pri návrhoch zohľadňujú všetky potrebné normy a vyhlášky, pred spustením samotnej realizácie treba odkonzultovať navrhnuté dispozičné riešenie na miestnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. S pripravenou dokumentáciou viete slobodne disponovať, môžete ju používať v komunikácii či už s ďalšími spoločnosťami alebo s úradmi pri schvaľovacích procesoch.

V prípade, že plánujete zariadiť celú prevádzku novými spotrebičmi a zariadenia nakúpite u nás (aspoň väčšinu), tak vám cenu za projekt odpočítame z finálnej ceny.

V prípade záujmu o projekt alebo dodatočné informácie nás neváhajte kontaktovať.

mate-otazku-alvexgastro

Máte otázku? Neváhajte a kontaktuje nás.

Kontaktujte nás telefonicky alebo cez kontaktný formulár. Odpíšeme vám akonáhle to bude možné.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.