...

SLUŽBY

Projekcia

Prečo je potrebná projekcia? Vytvorenie logisticky efektívneho riešenia s dôrazom na ergonómiu, je základným predpokladom na to, aby sa personál prevádzky mohol sústrediť na kvalitu ponúkaného sortimentu pri minimálnom telesnom a psychickom zaťažení. Prvým krokom je...

projekcia alvexgastro
financovanie alvexgastro 2

Financovanie

Prečo využiť financovanie nákupu? Dnes už až takmer 70% našich zákazníkov využíva možnosť nákupu na splátky alebo leasing. Zakúpené zariadenie si na seba zarobí samo a vy môžete zatiaľ použiť finančné prostriedky na iné účely.

Montáž

Odborná montáž a správne uvedenie do prevádzky je základným predpokladom k dlhodobému prevádzkovaniu zariadenia bez následných, často zbytočných, servisných nákladov. Ako pripraviť priestory na montáž? Pred montážou spotrebiča je potrebné...

montaz alvexgastro
servis alvexgastro

Servis

Servisnú činnosť gastronomických zariadení vykonávame už od roku 1991. Máme vlastný skúsený servisný tím, ktorý zabezpečuje servis pre všetky produkty dodané našou spoločnosťou. Poskytujeme servis aj pre značky, ktoré nedodávame...

Školenie​

Štandardne poskytujeme možnosť zaškolenia personálu priamo po dodávke a montáži. Toto školenie je zdarma. Personál je oboznámený s ovládaným zariadenia, bezpečnostnými pokynmi, čistením...

skolenie alvexgastro
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.